در روايات به اين مطلب اشاره شده است، از جمله حديثي است که از اسماء نقل شده است که خدمت پيامبر ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ عرض کرد: گاه به فرزندان جعفر چشم مي زنند، آيا رقعه اي براي آن بگيرم. (منظور از رقعه دعايي است که براي رفع آن بلا استفاده مي شود) پيامبر ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ فرمود: آري مانعي ندارد، اگر چيزي مي توانست بر قضا و قدر پيشي گيرد، چشم زدن بود.2
بنابر اين، چشم زدگي و چشم زخم، يک واقعيت است و راه هاي دفع آن را هم، اسلام بيان داشته است، که از آن جمله دعا است. و هيچ مانعي هم ندارد که دعاها و توسل ها به فرمان خداوند جلوي تأثير نيروي مرموز مغناطيسي چشم ها را بگيرد، همانگونه که دعا ها در بسياري از عوامل مخرب ديگر، اثر مي گذارد و آن ها را بفرمان خدا خنثي مي کند. امير مومنان ـ عليه السلام ـ نيز فرموده است: «االعين حق و الرقي حق»3 چشم زخم حق است و توسل به دعا براي رفع آن نيز حق است.
راه هاي علاج سحر و چشم زخم: همان طور که خداوند براي بعضي از دارو هاي مضر تأثيراتي را در بدن قرار داده و در بعضي از دارو ها اثراتي را قرار داده که تأثيرات دارو هاي مضر را از بين مي برد براي بعضي از اعمال نيز تأثيراتي را در بدن ها و عقول مردم قرار داده است که همان سحر باشد و بر زبان انبياء و اوصياء آيات و ادعيه و اسماء و اعمالي جاري ساخته که ضرر آن سحر ها را دفع مي کند. پس بهترين راه براي علاج اين دو مقوله توجه به معارف و دستورات اهل بيت ـ عليهم السلام ـ است.
دستورات اهل بيت براي علاج سحر:
1. امير المومنين مي فرمايند: براي علاج سحر هفت مرتبه بگويد: بسم الله و بالله و سَنْسُدُّ عضدک باخيک و نجعل لکما سلطانا فلا يصلون اليکما باياتنا انتما و من اتبعکما الغالبون.4
2. استعاذه و پناه بردن به خداوند متعال با خواندن معوذتين (سوره هاي قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق)5
3. خواندن آيات 54 تا 56 سوره اعراف.6
4. اسپند نيز موثر است. از رسول خدا ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ نقل شده که بر هر يک از برگ و دانه اسپند ملکي موکل است که با آنهاست تا بپوسد و ريشه اش و شاخه اش غم و سحر را برطرف مي کند.7
دستورات اهل بيت براي علاج چشم زخم:
1. امام صادق ـ عليه السلام ـ فرمودند: سه مرتبه بگوييد: ما شاء الله لا قوه الا بالله العلي العظيم.8
2. خواندن آيه 51 سوره قلم (و ان يکاد الذين کفروا ...)9
3. دست ها را مقابل صورت بگيرد و سوره حمد و توحيد و قل اعوذ را بخواند و دست به صورت بکشد.10
4. خواندن معوذتين.11
5. دعايي که پيامبر ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ براي امام حسن ـ عليه السلام ـ و امام حسين ـ عليه السلام ـ خواندند و به اصحاب نيز توصيه فرمودند: «اللهم يا ذا السلطان العظيم و المن القديم و الوجه الکريم ذالکلمات التامات و الدعوات المستجابات عاف فلانا من انفس الجن و اعين الانس.»
اما اين که، چه رابطه اي ميان شکستن تخم مرغ ، دفع و رفع چشم زخم مي باشد. منبع خاص و يا روايتي در اين مورد، بدست نيامد که به آن اشاره داشته باشد. زيرا ذيل آيات (102) سوره بقره و آيه 116 سوره اعراف و آيه 51 سوره قلم رواياتي درباره چشم زخم و راه هاي جلوگيري از آن در بعضي از تعابير آمده است. ولي هيچ گونه اشاره اي درباره تخم مرغ و شکستن آن نيامده است. فلذا بهترين راه در جهت رفع اين گونه مشکلات، همان دستور پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ و راه امامان معصومند که سفارش نموده اند، و آن راه، راه دعا و توسل ائمه ـ عليهم السلام ـ مي باشد.
روي اين جهت، اين نکته نيز قابل ياد آوري است که قبول تأثير چشم زخم به اين معني نيست که به کارهاي خرافي و اعمال عوامانه در اين گونه موارد پناه برده شود که هم خلاف دستورات شرع است و هم سبب شک و ترديد افراد ناآگاه در اصل موضوع است، همانگونه که آلوده شدن بسياري از حقايق با خرافات اين تأثير نامطلوب را در اذهان گذارده است. و همچنين خرافاتي امروزه بروز داده مي شود و در جامعه رونق پيدا کرده است که حتي بسياري از اصول عقايد وسنت هاي ديني را زير سوال مي برند. فلذا، راه معرفت به دين و سنت هاي ديني از بهترين راه هاي جلوگيري از خرافات و امور خرافي مي باشد.
منابعه مطالعه:
حق و تکليف، جوادي آملي.
اصول عقايد، محسن قرائتي.
آموزش عقايد، علامه طباطبايي
منبع:اندیشه قم
+ نوشته شده در  شنبه یازدهم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 18:59  توسط مولف